Date de interes public

Numele și Prenumele persoanelor din conducerea instituției și ale persoanei responsabile cu difuzarea informațiilor publice:

Numele și prenumele Funcția Telefon
Constantinescu Ioan Administrator 0757.133.317
Ciocoi Cristian Gabriel Membru Consiliu de Administrație  
Anghel Ștefan Cătălin Membru Consiliu de Administrație  
Ciocan Ioana Roxana Membru Consiliu de Administrație  
Gabor Sandra Sonia Membru Consiliu de Administrație  
Plăviță Raluca Elena Membru Consiliu de Administrație  
Bîrzu Cristina Funcționar Administrativ-(persoană responsabilă cu difuzarea informațiilor publice) 0759.040.479


În conformitate cu Constituția României (capitolul II - drepturi și libertăți fundamentale, art. 31 - Dreptul la informație), accesul liber și neîngrădit al persoanei la orice informații de interes public constituie unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane și autoritățile/ instituțiile publice.

Informațiile de interes public cu privire la activitatea societății AS3- ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. vor fi oferite la cerere de către persoana responsabilă cu difuzarea informațiilor publice în limitele Legii nr. 544/20%01, cu modificările și completările ulterioare.

Informațiile de interes public pot fi solicitate în scris sau verbal, după procedura descrisa în Legea nr. 544/20%01 și în normele metodologice de aplicare ale acesteia .

Solicitarea de Informații

Pentru a solicita în scris informații de interes public cu privire la activitatea societății AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.,  puteți trimite o cerere pe adresa  Calea Vitan nr.154-158, parter, birou 1, sector 3, București.

Cererea de solicitare (în conformitate cu Normele metodologice din 7 februarie 2002 pentru aplicarea Legii nr. 544/2001) trebuie să fie adresată explicit societății AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. și trebuie să cuprindă următoarele:

  • informația solicitată, astfel încât să permită identificarea informației de interes public;
  • numele, prenumele și semnatura solicitantului;
  • adresa la care se solicită primirea răspunsului.

 

Reclamații și petiții

În cazul în care considerați că dreptul privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, vă puteți adresa cu o reclamație societății AS3- ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L..

De asemenea, cetățenii sau organizațiile legal constituite pot adresa societății AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. petiții, în conformitate cu procedura descrisă în Ordonanța 27/2002 cu modificările și completările ulterioare. Petițiile se adresează în scris la adresa menționată mai sus și trebuie să cuprindă în mod obligatoriu numele și prenumele petiționarului, precum și adresa unde acesta urmează să primească raspunsul.

Toate solicitările, sesizările și petițiile vor fi soluționate în termene prevăzute de legislația în vigoare.


Descarca model cerere de solicitare AICI

DISPOZITIE nr. 12 Din 28.12.2017 AICI

Copyright © 2020 | AS3 Strazi All Rights Reserved.