Transparenta

AS3 – Adminstrare Străzi S3 S.R.L .

Societatea AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. este persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, camerele: C2,C3,C4,C5,C7,C22,C28, C29 ,etaj 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9897/19.04.2017, având CUI RO 37804080, reprezentată legal de dl. Constantinescu Ioan, în calitate de Președinte CA, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București.

About img 1
Societatea a fost înființată în anul 2017, atunci cand Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotararea nr. 241/12.06.2017 înființarea societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Conform programului de activitate al AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. aprobat de către acționarul majoritar, Consiliul Local Sector 3, prin H.C.L. nr.398/05.09.2017, societatea își desfășuară 80% din activități pentru Primaria Sectorului 3, respectiv execută lucrarile de construcție și montaj aferente proiectelor.

Societatea este administrată de Consiliul de Administrație. Acesta este format din 7 membri și este condus de un președinte. Mandatul membrilor consiliului de administrație este pe o perioadă determinată de 4 ani, care poate fi prelungit succesiv pentru aceeași perioadă de timp în condițiile prevăzute la art. 28, alin.(7) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.Copyright © 2020 | AS3 Strazi All Rights Reserved.