Despre noi

AS3 – Adminstrare Străzi S3 SRL

About Img 2
Suntem o societate cu răspundere limitată, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/9897/21.06.2017, având codul unic de înregistrare RO37804080.
Sediul Social: Acesta se află în Municipul București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 242, Corp C, etaj 1, camerele: C2,C3,C4,C5,C7,C22,C28, C29 .
Domeniul de activitate principal al societățiie este:
Lucrări de Construcții a Drumurilor și Autostrăzilor- 4211
De asemenea, societatea având și domenii de activitate secundare:
• Lucrări de Construcții a Proiectelor Utilitare pentru fluide – 4221
• Lucrări de Construcții a Proiectelor Utilitare pentru Electricitate și Telecomunicații- 4222
• Lucrări de Construcții ale altor Proiecte Inginerești – 4229
• Lucrări de Pregătire a Terenului – 4312

AS3 – Administrare Străzi S3 SRL se organizează și functionează în conformitate cu:

  • Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernața corporativă a intreprinderilor publice;
  • H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi;
  • Art. 37 din Legea administrației publice locale nr . 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Art. 13 din Actul constitutiv al AS3 - Administrare Străzi S3 SRL ;
Societatea este administrată de un Consiliu de Adminstrație format din 7 membrii, condus de un președinte care va coordona activitatea de administrare a societății. Mandatul conferit membrilor consiliului de administrație este pe perioadă determinată de 4 ani, care poate fi prelungit succesiv pentru aceeași perioadă de timp în condițiile prevăzute la art 28 alin. (7) din O.U.G nr 109/2011 privind guvernanță corporativă a întreprinderilor publice. Societatea este administrată  de către domnul Constantinescu Ioan.

Conform Actului Constitutiv al AS3 – Administrare Străzi S3 SRL, are un capital social total subscris și vărsat  de 16.500.000 lei, aport în numerar, capitalul social este divizat în 3.300 de părți sociale, fiecare în valoare nominală de 5.000 lei, subscris și vărsat în numerar de asociați, după cum urmează: 16.490.000 lei corespunzător unui număr de 3.298 părți sociale Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 și 10.000 lei corespunzător a 2 părți sociale Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L..
Participarea la profit și pierderi a Asociaților este corespunzătoare cotei de participare la capitalul social, repectiv Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 cu cota de 99,940% și Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. cu cota de 0,060%.
Copyright © 2020 | AS3 Strazi All Rights Reserved.